Hannu K. Taskila Suomi - Pohjois-Suomi - ja Oulu nousuun!

PUOLUEKANNATUSTEN GALLUP - KANSA ON AINA OIKEASSA

  • Hannu K. Taskila puhuu PS:n puoluekokouksessa elokuussa 2015
    Hannu K. Taskila puhuu PS:n puoluekokouksessa elokuussa 2015

PUOLUEKANNATUSTEN GALLUP - KANSA ON AINA OIKEASSA

 

Kansa on aina oikeassa.

Ihmiseen vaikuttaa se tietovirran kirjavuus joka hänet tavoittaa. Kansa on aina oikeassa sanontaan - tähän voidaan lisätä että; on sen tiedon perusteella jota julkisuudessa hänelle tarjotaan. Tästä tietoon tulleesta tietovirrasta henkilö tietoisesti tai tiedottomasti valitsee ne asiat jotka tukevat hänen mielikuvaansa sekä asenteitaan. Tietoisesti tajuntaan voidaan saada täsmällisempi käsitys tutustumalla itse syvällisemmin asioihin oikean tiedon perusteella. Laajasta tietotulvasta, varsinkin poliittisesta julkisesta tietotulvasta, on vaikea seuloa todellinen oikea vaikuttava tieto.

Viimeaikojen poliittinen todellisuus suomalaisen kansakunnan tietoisuudessa on pahasti eri puolueiden ja julkisten kansakunnan eri toimijoiden toimesta hämmennetty pahasti sekaisin. Puoluepoliittiseen toimintaan jonkun puolueen tueksi viimeaikana ovat voimakkaasti sotkeutuneet vaikutusvaltaiset ryhmittymät. Politiikkaan ovat tarttuneet tahot joiden kuuluisi ajaa pelkästään jäsenistönsä ja myös kansakunnan etua. Vallan tavoittelu nyt näyttää sokaisseen poliitikot, vallantavoittelijat ja myös opposition.

 

Pidin kesän 2015 Perussuomalaiset rp:n puoluekokouksessa puheen. Puheen jossa lyhyen puheenvuoroni aikana pyrin tuomaan esiin perusasiat jotka ovat syösseet kotimaan nykyiseen taloudelliseen jyrkkään alamäkeen.

Toin esille sen, että alamäkikehitys johtuu vuosikymmenien hallitusvastuussa olleiden puolueiden ja maamme talousoloihin vaikuttaneiden toimijoiden lyhytjännitteisyydestä, virheistä ja laiminlyönneistä.

Suomen konkurssiuhkan 80–90 luvun vaiheen romahduksesta jouduttiin nousemaan kovin toimin. En puutu tässä sen romahduksen aiheutumisen syihin. Kansakunnan talouden hoito oli lähellä ulkomaisten velkojien haltuunottoa.

 

Kaukana siitä mahdollisuudesta tällä velkaantumisen vauhdilla ei olla nytkään.

Yhdeksänkymmentäluvun alkutaipaleesta tuli kivinen ja kuoppainen. Markka päästettiin kellumaan ja se devalvoitui 30 prosentilla. Tapahtui suuri kansakunnan elintasoin lasku. Tällä saatiin vienti kilpailukykyisemmäksi, sekä ulkomaisen tuontihyödykkeiden osto kallistui. Myytiin halvalla suomalaisten käsissä ollutta talousomaisuutta. Yhteiskunnan hallussa ollutta kansallisomaisuutta jouduttiin myös myymään velkojen pienentämiseksi. Leikattiin yhteiskunnan tarjoamia etuja suuresti. Monia muita toimia jouduttiin tekemään jotta kohden taloustasapainon kehitystä päästiin.

Yrityspuolen ja talouselämän herättämiseksi ja kasvun kiihdyttämiseksi tehtiin suuria verotusmuutoksia. Suomessa sodanjälkeisenä aikana herätetty elektroniikkateollisuus oli onneksi pidetty ajan hermolla sekä etulinjassa toimialan kehityksessä. Bittimaailman kehittymisen myötä matkapuhelinteollisuus pääsi Nokian vetämänä pinnalle. Tämä kehittyvä bittielektroniikka pystyi tuottamaan kasvavan määrän vientituloja maahan. Sen menestykseen poliittisesti näytettiin uskottavan. Nähtiin että uusi aika ja uudet näkymät alkavat kantaa suomalaista kansaa hyvään tulevaisuuteen. Aikaisemmat peruselinkeinot metsäteollisuus, metalliteollisuus, mineraalit sekä maatalous hallitusten mielistä joutivat hävitä kansainvälisen kilpailun jalkoihin.

Teollisuuden sekä yritysmaailman kasvava kehitys katkesi kun Lipposen hallituksen toimesta palattiin 90- luvun puolessavälissä lähes ennen 80/90 -laman aikaiseen yritysveromenettelyyn.

Suuri muutos teollisuuteemme tuli EU:n ja Euroon liitynnästä. Euro toi rahavakautta sekä rahoitusmahdollisuuksia. EU ja Euro toi muutakin - se toi vapaamman kilpailun Euroopan ja maailman markkinoilla. Toi vapaan kilpailun ulkomaisille toimijoille kotimarkkinoilla. Toi vapaan liikkumisen EU-alueelle. Lisäksi EU toi pääosin keskieurooppalaisen määräysvallan mukaisia suuresti Suomen taloutta rajoittavia säännöksiä ja määräyksiä. Investointihalukkuus Suomeen laimeni. Aikaisempien menetettyjen taloustoimien tilalle poliitikot olivat uskoneet noin vain keittyvän uusia korvaavia yrityksiä, tuotteita sekä tuotantoa. Uuden kehittäminen useimmiten on hidasta, on riskialaista ja vaatii paljon aikaa sekä työtä. Yritykset yksi toisensa jälkeen siirtyivät ulkomaiseen omistukseen, tai kaatuivat.

Työpaikkojen sulkeminen alkoi lisääntyä. Suomen talous ei pysynyt eurotalouden vaatimassa kustannuskurissa. Ammattiliitoilla on Suomen taloudessa vahva asema. Ei euro eivätkä työmarkkinat joustaneet. Suomen talous alkoi suurelta osalta olla siirtynyt ulkomaiseen omistukseen. Kansalaiset kyllä näkivät ja ymmärsivät seuraukset. Useat joutuivat kokemaan työn loppumisen ja työttömyyskortistoon tai eläkkeelle sullomisen. Ikäluokkani ihmiset ironisesti totesivat, että kansakunnan talous ja elämä tällä kansallisomaisuuden myynnillä ja teollisuuden ja elinkeinotoimien hävittämisellä Suomen valtion konkurssi on edessä. Todettiin että ehkäpä se myytävä omaisuus riittää ja talous kuitenkin kestää meidän aikamme. Surku tulee lapsiamme sekä heidän lapsiaan.

Hallituksissa ei, eikä politiikassa tätä talouden perustan hiipumisen kehitystä nähty. Hoilattiin vaan korkealta poliittiselta hallitustaholtakin yhteiskunnan kustannusten lisäystä ajaessaan; että "olemme rikkaampia kuin koskaan".

Ainakin kolme hallitusta ennen nykyistä hallitusta alkoivat tunnistaa että pieleen menee. Siitä huolimatta vallan tavoittelun huumassa varsinaiset korjaukset jäivät puheiden asteelle ja niitä lykättiin aina eteenpäin seuraavan hallituksen toimeksi. Viimeiset hallituskautensa päättäneet hallitukset kompastuivat sen sisäisiin erimielisyyksiin.

Kaiken tämän korjaamisen tarpeen nykyinen Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen muodostama hallitus sai syliinsä. Lisäksi on mukaan on tullut lisää hoidettavaa maailmantilanteen sekä laittoman pakolaistulvan muodossa.

 

Aikaisempien kokemusten perusteella mikään muu Suomalainen hallituskombinaatio kuin tämä nykyinen ei pystyisi palauttamaan Suomen taloutta kasvu-uralle.

Perussuomalaisten on oman menestyksensä pitämiseksi pysyttävä toimimaan ja on pystyttävä hallituksessa hallituskauden loppuun saakka. On yhteistyössä hallituspuolueiden kanssa määrätietoisesti johdettava Suomen kansakunta nousuun. Toimien onnistumisen tulos on se tekijä jolla puolue saa kansalaisten luottamuksen. Puolue vahvistuu ja saavuttaa vahvan aseman. Pääsee seuraavissa hallituksissa paremmin hoitamaan tavoitteitaan kansakunnan hyväksi. Hallituksesta luopuminen olisi melkein puolueen loppu ja joutumien ikuiseksi hallintaan osallistumattomaksi populistiseksi puolueeksi.

 

Hyvissä ajoin ennen vaaleja on ollut tiedossa kotimaan talouden kurja tila. Tiedettiin että kansalaisten sekä varsinkin valtion taloudessa on tehtävä suuria supistuksia. Hallituksen on toimittava jämerästi jotta viimein aikaisempien lepsujen hallitusten aiheuttamien talousvaurioiden korjaamiseen on pystyttävä. Aikaa ei ole hukattavissa. Perussuomalaisten kannattajat halusivat puolueen hallitukseen. Tiedettiin että hallituspolitiikka tulee olemaan puolueiden yhteistyön tulos. Hallituspolitiikka on hallituksen politiikkaa ja sitä on vahvasti ajettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Maan johdon tulee tiedostaa se mitä talouden korjaamiseksi tarvitaan. Siitä tulee eri osapuolien kanssa neuvotella. Suomen ja suomalaisten nousun turvaaminen tänään on päätavoite. Nykyinen hallitus on sen asettanut.

 

Palaan puheeni sisällön perusasiaan.

Kehotin vakavasti perussuomalaisia tänä vaikeana aikana pysymään ministeriensä sekä kansanedustajiensa takana tukemassa hallitusta saavuttamaan kansakunnan tulevaisuudelle välttämättömät tavoitteet.

 

Kansa on aina oikeassa. Tämmöiseen elämänolojen supistamiseen johtavaan toimeen suomalaisen ei pitäisi joutua - se on täysin selvä. On protestoitava.

Syylliseksi nyt kuitenkin osoitetaan aivan väärä taho - syylliset ovat aikaisempien hallitusten politiikka, sekä niiden hallitusten väärät puuhat ja toimettomuus välttämättömissä korjaustarpeissa.

Kansainvälinen maailman valtioiden sekä erilaisten aseellisten ryhmittymien taistelut vaikuttaa. Mukaan lisäämään ongelma ovat tulleet uudet kotimaiset ristiriidat. Suurta velkataloudellista kuormaa lisää miljardeilla euroilla terrorismin sekä sotatilanteiden aiheuttama laiton maahantulijoiden pakolaistulva.

Vahva valtaa tavoitteleva oppositio kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen, tiedostusvälineiden, somen sekä tyytymättömien kansalaisten tukemana on nostattanut Suomessa ennennäkemättömän protestiaallon. Opposition tavoitteena näyttää olevan ollut kaataa Perussuomalaiset puolue. Tässä vaiheessa gallup-tulosten perusteella se operaatio näyttää onnistuneelta.

Aikaisemmat hallitukset kuluttivat ja tuhlaisivat Suomen luottomahdollisuudet äärirajalle oman asemansa ja valtansa pönkittämiseksi. Kansakunnan talous joutui nopeaan velkaputoukseen ja edelleen konkurssin partaalle. Niitä tuhlattuja varoja olisi tullut käyttää Suomen elämän kehittämiseen sekä luomaan tulevaisuutta.

Edelliset hallitukset eivät pysyneet toteuttamaan yhteiskunnan kustannuksia supistavaa hallitusohjelmaansa. Talouden korjaustarpeet ovat hyvissä ajoin jo toistakymmentä vuotta olleet poliittisessakin tietoisuudessa.  Asioita seuraaville on jo kauan ollut selvä se, että mutasarjaan viimeisten kolmen hallituksen aikaisella poliittisella menolla oltiin putoamassa. Politiikassa etualalle oli asetettu aivan muut asiat kuin kansakunnan tulevaisuus.

Vallassa olleet puolueet. jotka nyt ovat oppositiossa, käyttävät tänään aiheuttamansa korjaustarvetta politiikkansa lyömäaseena.

 

Opposition julkisuuteen talouden korjaamiseksi esittämät toimet ovat olleet kovin heppoisia. Useimmat ovat olleet taloudellisesti mahdottomia. Ne näyttäisivät kokonaisuudessaan toimivan päinvastoin kuin pitäisi. Lisäisivät roimasti yhteiskunnan rahan tarvetta sekä kustannuksia ja velkaa. Vihreiden talousohjelmilta puuttuvat täysin reaalisuudet. Heidän suunnitelmansa eivät perustu suomalaiseen todellisuudentajuun. Kyseiset toimet söisivät valtavasti yhteiskunnan rahaa ja ovat kymmenien vuosien aikana toteutettavia eivätkä toimet tuottaisi haluttua tulosta. Saksalaisten energiamallia mallia ei Suomeen voida siirtää.

SDP:n malli on jokseenkin SAK:n malli. Tämän mielestäni ns. Suomen "ammattiliitojohtoista" aikaisempaa talouspolitiikkaa noudattamalla nykyinen konkurssi on tulossa.

On politikoitu raskaasti sillä, että Sipilän hallituksen lakiin perustuva politiikka ei muuta tasapuolisesti työnantajan ja palkansaajien etuja. Muistettava on, että työmarkkinajärjestöillä on ollut ja on mahdollisuus itse sopia tulokseen pääsemiksi tarvittavat toimet.

Nyt on huomattava että yritysten, jotka talouden varallisuuden Suomeen yhdessä työntekijöiden kanssa luovat, valtaosa Suomen yrityksistä on vaikeuksissa tilausten ja kannattavuuden suhteen. Kansainvälisesti toimivat tuotannot ja suomalaiset yritykset ovat vetäytymässä maastamme. Uusia investointeja suunnitellaan nihkeästi. Yritysten toimintaympäristöähän maassamme on parannettava.

Aikaisemmat hallitukset kuluttivat Suomen kehittämiseen tarvittavat rahoitusmahdollisuudet. Nyt on tehtävä vaikeita yhteiskunnan varankäyttöjen leikkauksia. Nämä pääosin välttämättä osaltaan kohdistuvat heihin joiden toimeentulo on yhteiskunnan maksamien eläkkeiden, tukien, avustuksien, palvelujen varassa. Työkustannusten pienentäminen osaltaan muiden toimien kanssa vähentää tuotannon kustannuksia sekä parantaa suomalaisen tuotannon kansainvälistä hintakilpailukykyä.

Suomen tuotannon hintakilpailukyky on pudonnut niin huonoksi, että hallituksen esittämät toimet rahanpuutteen vuoksi jäävät liian vaisuiksi. Yritysten hallussa olevat tuotteiden kehitystoimet ovat pitkäaikainen prosessi. Nyt valitettavasti jäljellä on välttämättömyys turvautua yhteiskunnan kustannusten pienentämiseen.

 

Perussuomalaisen puolueen jäsenten ei pidä olla kuten kesätuulien varassa kukasta kukkaan liihottelevia päiväperhosia jotka tuuli vie minne se haluaa. Myrskyssä on oltava kuten tukeva juureva puu jotka yhdessä muodostavat suojaavan vahvan metsän joka vaimentaa suojassaan olevia ympärillä raivoavilta myrskytuulilta.

 

Hannu K. Taskila

eMBA

Oulu

http://taskila.eu

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän EsaPaloniemi kuva
Esa Paloniemi

Oppositio haukkuu aina hallitusta. Jos tämänhetkinen oppositio pääsisi hallitukseen, oppositio ajaisi ja kehuisi samaa politiikkaa kuin nyt haukkuvat.

asfalttikukka.blogspot.fi

Käyttäjän HannuKTaskila kuva
Hannu Taskila

Aivan oikein Esa. Vaihtoehdot ovat vähissä.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Esko Aho halusi työreformin, Katainen sanoi että tarvitsemme 11 vuoden aikana 2000 000 maahanmuuttajaa paikkaamaan kestävyysvajetta, demareista kokoomukseen loikannut Juhana Vartiainen haluaa Suomeen 200 000 maahanmuuttajaa paikkaamaan työvoimapulaa, Stubb on kaiken aikaa avoimesti myöntänyt olevansa vankkumaton integraation kannattaja. Paavo Lipponen totesi heti EU:n alkumetreillä sen olevan sosiaalidemokraattinen projekti!

Ei pidä unohtaa, että juuri tämä porukka on käyttänyt pitkään verkostojaan luodakseen Suomeen uudet ”työmarkkinat”. Käykääpä pääkaupunkiseudulla esim. rakennusyhtöiden taukotiloissa katsomassa paljonko siellä on suomalaisia! Usein tilanne on se, että vain yksi kymmenestä rakennusmiehestä on suomalainen. Loput on virolaisia, venäläisiä ja puolalaisia! He tekevät työn 8-12 euroa / tunti ja saavat ”palkan lisänä” nauttia suomalaisesta sosiaaliturvasta kun suomalaisen palkkaluokat lähtevät 12 eurosta aina 17 euroon saakka. Somaleita tai irakilaisia en ole juurikaan tänä vapaan liikkuvuuden aikakautena raksaduuneissa nähnyt. Ihmetellä täytyykin, mitähän mahtavat töikseen tehdä? Lienevät varmaan maahanmuuttokoordinaattoreita ja maahanmuuttoasiantuntijoita julkisella sektorilla? Heidät on työllistänyt vihreä sektori ja vassarit?

Olisikohan silloin 20 vuotta sitten pitänyt hallitusten funtsia miten pienyrittäjien pakkomaksutaakkaa olisi pienennetty, niin että yrittäminen kannattaisi? Pätkätöistä pitäisi nyt vielä duunarin ruveta nipistämään ota tai jätä periaatteella kun maahanmuuttaja tekee paikallisesti sopimalla ns. harmaita hommia 8 e/t. Se on monelle työllistävälle pienyrittäjälle ainoa vaihtoehto koska pääsääntöisesti elävät itse köyhyysrajalla! Vähäosaisten ystävä Arhinmäkikään ei tätä pienyrittäjien ahdinkoa tiennyt (?) hallitusaikanaan..

Kauheeta, olikohan tämä nyt rasistinen mielipide!?!

Käyttäjän HannuKTaskila kuva
Hannu Taskila

Timo Tarus - minusta kommenttisi on työvoimapolitiikkaa. Kirjoittamasi perusteella PS:n on pysyttävä hallituksessa, että puolueen tavoitteet saadaan lakiin.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Kyllä, työvoimapolitiikkaa mutta liittyy myös "pakolaiskriisiin". Miten tulijat hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa? Lisäksi kommentoin samaa mikä kirjoituksestakin kävi selkeästi ilmi, edelliset fantsuttelijat nielivät kaiken mukamas "elintärkeän" jolla vain ajettiin suomalainen yhteiskunta alas ja nyt koko p..ska yritetään kaataa muutaman kuukauden perusteella Perussuomalaisten niskaan?

Kolme kohtaa joita "lihaa syövä impivaaralainen heteromies" aprikoi:

1. Duunaria ottaa "pattiin" kun ei pienyrittäjillä ole enää varaa työllistää kuin halpatyövoimalla. Kiinalainen kivityömies 6 euroa / tunti, oikeinko?

2. Eikö Somaliassa tai Irakissa tehdä rakennustöitä lainkaan vai minkä sortin osaamista sieltä tänne saadaan?

3. Jos "pakolainen" työllistyy siten, että hänelle räätälöidään oheistuotteena maahanmuuttoon liittyvä ns. "asiantuntijavirka" valtiolle niin paikataanko sillä "työvoimapulaa"? Lähteekö vienti silloin vetämään?

AY-liike kiittää kun mamubisnes sisältyy vihervasemmistolaiseen unelmaan?

Käyttäjän HannuKTaskila kuva
Hannu Taskila

Aivan - Aikanaan kaikkiin maihin joihin siirtolaisia tuotettiin sen vuoksi että tarvittiin kansaa tekemään töitä, kuten siirtolaiset Amerikkaan vuosisadan alussa, tai Australiaan viime maailmansotien jälkeen, niin hakijoita valittiin. Näissä maissa vieläkin viralliset tulijat seulottanee. Epäviralliset ja salakuljetetut maahantulijat saanevat edelleen tulla toimeen omin nokkinensa.
Saadaanpa nähdä suuriko osa esimerkiksi tämän vuoden pakolaisista jää maahan, sekä monellako on vuoden parin sisällä ansiotöitä sekä tueton toimeentulo. Myös olisi mielenkiiltoista tietää, paljonko palautettavat tulivat valtiollemme maksamaan täällä olostaan, sekä lentomatkasta takaisin.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Aisankannattajilla on aina vähintäänkin kaksi ystävää !

Käyttäjän HannuKTaskila kuva
Hannu Taskila

Politiikassa aika harvat siihen osallistuvat tunnistavat tai myöntävät tosiasiat - valitettavasti.

Toimituksen poiminnat